Begeleiding

Medewerkers in een organisatie die zich richt op de horizon en op de toekomst komen vaak in situaties die het gevolg van reorganisatie en herverdeling van taken.
Niet alle medewerkers zijn in staat zich aan deze omstandigheden aan te passen. Het veranderen van mensen is moeilijk en vergt veel inzet en motivatie.

Begeleiding van reorganisaties en veranderingen binnen het Informatie Management vraagt niet alleen kennis van Verandermanagement maar ook van de achtergronden (processen en procedures). In veel gevallen is het noodzakelijk om processen te veranderen en procedures aan te passen aan de nieuwe situatie.

Five IM kan putten uit jarenlange ervaring alsmede certificeringen op het gebied van ITIL, ASL, BiSL, Prince2 en Cobit.
Five IM is in staat gedurende de veranderingsperiode begeleiding te bieden aan organisatie en medewerkers om te groeien naar de nieuwe situatie.

Taken die worden uitgevoerd:

  • Verandermanagement
  • Procesbeheer
  • Werkinstructiebeheer