Coaching

De weg naar de horizon verlangt veel van alle medewerkers. Het (op juiste wijze) volgen van de visie en het beleid is een niet geringe taak. Het is de taak van het management om alle verantwoordelijke medewerkers te ondersteunen en te motiveren.

Coaching is dan de manier om managers te motiveren en te ondersteunen.

Coaching is een specifieke manier van begeleiding waarbij de coach en coachee zich committeren om bepaalde doelen te behalen.
Deze doelen zijn niet gericht op het verkrijgen van kennis of vaardigheid, maar op het -vanuit de eigen kennis en ervaring van de coachee -  bereiken van een bepaald eindpunt door vragen en oefening door de coach

Five IM geeft coaching op het strategische en het tactisch niveau.