Interim Management

Op weg naar de horizon komt het regelmatig voor dat de invulling van bepaalde functies niet direct voorhanden is. Dit kan, bijvoorbeeld, het gevolg zijn van een sollicitatieprocedure die uitloopt of het ontbreken van de juiste kandidaat.

Ook een verzwaring van de werkzaamheden en daardoor een splitsing van functies kan het nodig maken dat er tijdelijk een medewerker wordt aangesteld. Langdurige ziekte van een medewerker is ook vaak een reden om een "invaller" aan te stellen.

 

Five IM is in staat om functies op verschillend niveau binnen Informatie Management op tijdelijk basis te vervullen.

Ervaring is beschikbaar met, onder meer, de volgende functies:

  • Hoofd I&A
  • Informatiemanager
  • Projectportfoliobeheerder
  • Facilitair Manager
  • Contractmanager
  • Manager Functioneel Beheer