Support

Een organisatie op weg naar haar horizon zal de verantwoordelijkheid voor de oplevering van bepaalde producten leggen bij een of meer medewerkers.
Deze medewerkers zijn niet in alle gevallen in staat om deze produkten tijdig op te leveren.

Five IM kan in die gevallen bepaalde taken overnemen en in overleg met de verantwoordelijke medewerker(s) het produkt realiseren.

Support wordt geleverd op drie niveau's overeenkomstig de drie niveaus binnen het negenvlaksmodel van Maes:

 1. Strategisch (Richten)
 2. Tactisch (Inrichten)
 3. Operationeel (Verrichten)

 Strategisch

 • Opstellen informatiebeleid
 • Visievorming op ICT strategie
 • Enterprise architectuur
 • Sourcing strategie

Tactisch

 • Informatieplannen
 • Informatiearchitectuur
 • Projectportfolio management
 • Financieel management
 • Contract management
 • Service Level Management
 • Leveranciers management

Operationeel

 • Inrichting Functioneel Beheer
 • Inrichting Servicedesk
 • Procesbeschrijvingen

 

Five IM is in staat support te leveren aangaande de bovengenoemde onderwerpen.